Privacybeleid Vloer- en tegelwerken Tom Coeck

Algemeen


We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.


Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?


Vloer- en tegelwerken Tom Coeck kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vloer- en tegelwerken Tom Coeck, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Vloer- en tegelwerken Tom Coeck verstrekt. Vloer- en tegelwerken Tom Coeck kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


 • uw voor- en achternaam
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw ip-adres


Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?


Vloer- en tegelwerken Tom Coeck verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet kunt bereikt worden.


Wij kunnen uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruiken:


 • het aanmaken en bezorgen van een offerte
 • de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, inclusief de opvolging ervan
 • het beheer van facturen
 • het leveren van bijstand
 • het beantwoorden van uw vragen
 • eigen commercieel beheer (statistieken)


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?


Vloer- en tegelwerken Tom Coeck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen wij gegevens met derden?


Vloer- en tegelwerken Tom Coeck verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij spreken we over tegelwinkels, chappers, loodgieters en andere vloer- en tegelbedrijven.


Websitebezoek www.vloerwerkentomcoeck.be


Op de website van vloer- en tegelwerken Tom Coeck worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vloer- en tegelwerken Tom Coeck gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel geanonimiseerd en worden aan derden verstrekt.


Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar vloerwerken.tomcoeck@gmail.com
Vloer- en tegelwerken Tom Coeck zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Hoe kan ik mijn persoonsgegevens beter beveiligen?


Vloer- en tegelwerken Tom Coeck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. De website van Vloer- en tegelwerken Tom Coeck maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vloer- en tegelwerken Tom Coeck verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vloer- en tegelwerken Tom Coeck op via vloerwerken.tomcoeck@gmail.com. www.vloerwerkentomcoeck.be is een website van Vloer- en tegelwerken Tom Coeck. Vloer- en tegelwerken Tom Coeck is als volgt te bereiken:


postadres: Hoogstraat 298c, 2570 Duffel

telefoon: 0474 83 99 89

e-mail: vloerwerken.tomcoeck@gmail.com


Indien u niet tevreden zou zijn over de wijze waarop wij uw vragen of opmerkingen behandelen of uw gegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Privacy Commissie. Hiervoor kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be. 


Privacybeleid geldig vanaf 25 mei 2018.